Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2015-05-08

Atskats uz biedrības „Gods kalpot Latvijai” labklājības, sociālo jautājumu un veselības aprūpes darba grupas sēdi.

Bildes autors:

23. aprīlī uz pirmo biedrības „Gods kalpot Latvijai” labklājības, sociālo jautājumu un veselības aprūpes darba grupas sēdi sanāca tās dalībnieki. 

Pirmajā sēdē darba grupa apsprieda jautājumu par pensiju sistēmas 4. līmeni, jeb par „vienas ģimenes paaudžu solidaritātes pensijām”. Reformas būtība ir radīt jaunu pieeju pensiju sistēmas filozofijai.

Līdz šim pensijas ir bijusi atkarīgas tikai no nostrādātā darba stāža un samaksāto nodokļu apjoma. Sistēma ir balstīta uz galveno stimulu- ieikt 

lielākas iemaksas valsts budžetā.

Taču esošās pensiju sistēmas pašos pamat principos ir iestrādātas vairākas pretrunas:

- Pensiju sistēma nevar pastāvēt bez strādājošiem, jauniem cilvēkiem un augošas jaunās paaudzes, taču pensiju aprēķināšanas formula ir labvēlīgāka vecākiem bez bērniem. Līdz ar to valsts ir ieinteresēta jaunās darba rokās, bet ģimenes netiek veicinātas bērnu radīšanā;

- Savu bērnu audzināšana nozīmē īsāku darba stāžu, lielākus ikdienas izdevumus, mazākas sociālās apdrošināšanas iemaksas un zemāku pensiju;

- Tas, kurš atļaujas savā ģimenē vairāk bērnu, uzupurējas sabiedrības labā un nolemj sevi trūkumam vecumdienās;

- Katra strādājošā ieinteresētība: „lai kaimiņam būtu daudz bērnu, kas ar savām iemaksām nodrošinātu visu pensionāru pensijas”;

- Ja gribi labu pensiju, tad paļaujies tikai uz sevi un nedomā par bērnu radīšanu!

- Esošā pensiju sistēma veicina homoseksuālisma izplatību valstī, jo tā ir labvēlīgāka pret viendzimuma pāriem, kas dzīvo „partnerattiecībās” un ir netaisna pret ģimenēm, kas savu enerģiju iegulda jaunās paaudzes audzināšanā.

Jaunā pieeja garantētu vecākiem vienlīdz labu pensiju neatkarīgi no tā, vai tie izvēlētos karjeru ar augstu atalgojumu, vai arī veltītu savu dzīvi 

bērnu audzināšanai.

To panākt var salīdzinoši vienkārši. Ja 2001. gadā, pieņemot likumu par 2. pensiju līmeni, tika noteikta sekojoša sociālā nodokļu sadale - 10% pirmajam līmenim un 10% otrajam līmenim, tad, sākoties ekonomiskajai krīzei 2009. gadā, V.Dombrovska valdība noteica citu sadalījumu- 14% pirmajam līmenim un 6% novirzīt uzkrājošai pensijai 2. līmeņa fondos. Likuma grozījumu rezultātā pensiju pirmajā līmenī izveidojās vairāk, kā simts miljonu latu liels pārpalikums, kas caur Valsts kasi tika novirzīts budžeta deficīta segšanai un „Latvijas veiksmes stāsta” veidošanai. Principā, nesaskaņojot ar sabiedrību, valsts katram strādājošajam nozaga 4% no viņa algas, kas bija paredzēta uzkrājuma veidošanai nākotnes pensijai.

Nu krīze ir galā, bet V.Dombrovska valdības virzītie likuma grozījumi vēl arvien ir spēkā. Tas nozīmē, ka pensiju sistēmā vēl arvien saglabājas 4% sociālo iemaksu apjoms, kas netiek novirzīts pensiju izmaksai, bet gan tiek izlietots citām vajadzībām.

Biedrības „Gods kalpot Latvijai” darba grupa ierosina šos 4% novirzīt kā piemaksu pensijai saviem vecākiem- 2% tēvam un 2% mātei. 

Tādā veidā tiktu atrisinātas ļoti daudzas esošajā sabiedrībā pastāvošas problēmas:

- Reformas rezultātā tiktu atjaunots taisnīgums starp tiem vecākiem, kas veido kuplas ģimenes un audzina bērnus un tiem cilvēkiem, kas veido savu karjeru un enerģiju iegulda savu ienākumu palielināšanā. Visbūtiskākais ieguvums būtu tiem pensionāriem, kam vairāk bērnu un šodien saņem mazas pensijas;

- Tiktu noņemta pretruna starp valsts interesēm, kas mēģina veicināt demogrāfiskās situācijas uzlabošanu un katras personas interesēm, kas kuplas ģimenes gadījumā ir nolemta uz nabadzību vecumdienās;

- Tiktu nodrošināta sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtspēja, neorientējot to tikai uz brīvo līdzekļu noguldīšanu valsts kasē, bet veicinot demogrāfiskās situācijas uzlabošanos;

- Tiem, kas netic sociālās drošības sistēmas stabilitātei, tiktu piedāvāts vēl viens veids, kā nodrošināt stabilas vecumdienas;

- Potenciāliem emigrantiem būtu papildus arguments palikt strādāt Latvijā, lai nodrošinātu augstāku pensiju saviem vecākiem; 

- Sabiedrība pateiktu skaidru nostāju svešu valstu morāles normu ievazāšanai Latvijā attiecībā par homoseksuālu pāru sociālajām garantijām vecumdienās;

- Tiktu ieviests būtisks stimuls pārtraukt bērnu adopciju uz ārvalstīm un atrisināts bērnu namu jautājums;

- Tiktu ieviesta iespēja taisnīgi atrisināt jautājumu par vecākiem, kas izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem. Ar tiesas lēmumu elementāri varētu noteikt, ka tie vecāki, kas no savas ģimenes ir aizgājuši un izvairās no uzturlīdzekļu maksāšanas saviem bērniem, tiek izslēgti no pensiju 4. līmeņa.

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

PIEVIENOJIES