Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2015-06-29

Atskats uz ekonomikas, finanšu un satiksmes, transporta darba grupas sanāksmi

http://iceconnect.eletsonline.com/wp-content/uploads/2014/04/growth-rate.jpg

2015. gada 4. jūnijā notika biedrības „Gods kalpot Latcvijai” ekonomikas, finanšu un satiksmes, transporta darba grupas sanāksme, kurā diskusiju rezultātā tika akcentēti vairāki priekšlikumi:

 1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) samazināšana uz 15%. Vienlaicīgi ar IIN pamatlikmes samazināšanu, jāizvērtē iespēja palielināt IIN par ienākumu no kapitāla līdz 15%, kas šobrīd ir 10%. Tas varētu kalpot kā kompensējošs mehānisms iespējamam budžeta ieņēmumu kritumam;
 2. Uzņēmumu ienākuma nodokļa pārdale par labu pašvaldību budžetam (proporcija un apmērs paliek diskutējams). Arī šie ieņēmumi kompensētu iespējamo IIN 1.priekšlikuma samazinājumu, ko saņem pašvaldības. Par galveno kritēriju varētu kalpot uzņēmuma juridiskā adrese un/vai tā faktiskā atrašanās vieta. Tādējādi pašvaldības būtu ieinteresētas, lai tieši to teritorijā atrastos konkrētais uzņēmums un tās būtu ieinteresētas uzņēmējdarbības veicināšanā un darba vietu radīšanā ne tikai vārdos, bet arī praktiski;
 3. Jāizvērtē, vai ir nepieciešams turpmāk elektroenerģijas tirgū paredzēt obligātā iepirkuma komponenti (OIK), kas būtu jāsedz gala patērētājiem, ir sevišķi ražošanas uzņēmumiem. Biedrība uzskata, ka elektroenerģijas ražotājam ir jāspēj saražot un pārdot elektroenerģiju balstoties uz ekonomiski pamatotiem faktoriem brīvas konkurences apstākļos, nevis tapt daļēji subsidētiem;
 4. Jāturpina iesāktā Baltijas valstu integrācija kopējā Eiropas energoresursu apgādes tīklā. Atbalstam iesāktos elektroenerģijas pārvades tīklu savienojumu projektus, kas paredz Baltijas valstu elektrotīklu pieslēgumus Zviedrijai, Somijai un Polijai. Tāpat uzskatam, ka svarīga ir energosersu piegādātāju diferencēšana, lai mazinātu atkarību no kāda konkrēta piegādātāja;
 5. Baltijas valstīm jāturpina iesāktais darbs pie „Rail Baltica” dzelzceļa līnijas projektēšanas un izbūves. Turkāt jācenšas rīkoties tā, lai izvairītos no termiņu pagarināšanas un dažādu nesaskaņu rašanās. Baltijas valstīm jābūt šajā projektā vienotām un jārīkojas koordinēti, par prioritāti izvirzot paša projekta realizāciju, nevis katras valsts individuālās ambīcijas;
 6. Atbalstam ikgadējās transporta nodevas pievienošanu degvielas cenai līdzīgi kā tas ir kaimiņvalstīs. Tādējādi tiktu ieviesta progresīvā nodeva – jāmaksā atbilstoši tam cik intensīvi tiek lietoti autoceļi. Pie šāda risinājuma reti izmantojami transportlīdzekļi (piemēram vasaras auto utml.) tiktu mazāk apgrūtināti ar birokrātiskiem maksājumiem.
 7. Esam par to, lai autoceļu stāvoklis valstī uzlabotos. Nereti tiek novērotas situācijas, kad būvējot vai rekonstruējot autoceļu, vēl pirms tas tiek nodots eksluatācijā, jau tiek „lāpītas” bedres. Uzskatam, ka viens no risinājumiem, kas mazinātu šādu absurdu, būtu garantijas termiņa palielināšana uz 3, 4 vai 5 gadiem, šobrīt noteikto 2 gadu vietā. Šo gadu  laikā būvniekam būtu jānodrošina atbilstoša kvalitāte, un iespējams, autoceļš jau sākotnēji tiktu izbūvēts/atjaunots kavalitatīvāk.
 8. Biedrības rīcībā nav detalizēti apsvērumi, kamdēļ kavējas Jūrmalas (atrodas Tukumā) lidostas attīstība. Uzskatam, ka pilnvērtīgai lidostas darbībai ir jādod zaļā gaisma un tai pašas spēkiem ir jāturpina uzsāktais un jāapliecina, vai projekts var būt ekonomiski pamatots. Taču aizliegt attīstību pašā idejas brīdī, iespējams, ir tuvredzīgi.
 9. Jāīsteno/jāturpina stratēģija, kas paredz novadu autoceļu savienošanu pa iespējami taisnāku maršrutu, nevis mērojot lielu loku, vai pat tikai caur Rīgas apvidu. Kā atzīstams jau īstenots projekts ir Rēzeknes – Valmieras (caur Gulbeni) savienojoša autoceļa izbūve un segumu atjaunošana nepieciešamajos posmos. Kā viens no nākamajiem izaicinājumiem būtu Zemgales un Latgales taisnāka autoceļu savienošana. Piemēram, lai no Jelgavas vai Bauskas pa asfaltētu ceļa segumu nokļūtu Jēkabpilī vai Aizkraukē, ir jāmēro ceļš līdz Rīgas apvedceļam, vai arī tas jāveic ar vēl lielāku līkumu pa citiem ceļiem.
 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

  Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES