Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2018-10-12

Baldones novada dome nobalso par zemiskas rīcības atbalstīšanu


10.oktobrī tika sasaukta Baldones novada domes ārkārtas sēde ar vienu darba kārtības jautājumu. Tika izskatīts domes izpilddirektores Neldas Sniedzes (Reģionu alianse) iesniegums par disciplinārā soda atcelšanu. Šim jautājumam ir ilgstoša vēsture, tādēļ ir nepieciešams garāks izskaidrojums.

Nesaskaņas domē sākās jau vasarā, kad domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers (Vienotība) iecerēja nomainīt iepirkumu speciālisti Solvitu Zavacku. Priekšsēdētājs veica apjomīgu revīziju iepirkumu dokumentācijā un konstatēja, ka vairākos iepirkumu komisijas sēžu protokolos iztrūkst viena komisijas locekļa paraksts. Protokolus nebija parakstījusi Baldones novada deputāta Edmunda Valanta (Vienotība) dzīves biedre. Pamatojoties uz šo pārkāpumu domes priekšsēdētājs ar rīkojumu uzdeva izpilddirektorei Neldai Sniedzei izteikt rājienu iepirkumu speciālistei. Izvērtējot paskaidrojumus un citus disciplinārās lietas materiālus tika konstatēts, ka iepirkumu speciālists nevar tikt sodīts par citas personas neizdarībām. Līdz ar to izpilddirektore atteicās darbiniekam piemērot disciplināro sodu.

Šāds pagrieziens galīgi nesaskanēja ar Vienotības deputātu plāniem. Ja personāla jautājumos izpilddirektors nepakļaujas domes priekšsēdētājam, tas nozīmē, ka nav iespējams svarīgos amatos ielikt savus cilvēkus. Ar to brīdi izpilddirektore kļuva par nevēlamu personu, kas traucē veikt izmaiņas domes personāla sastāvā.

Augustā izpilddirektore Nelda Sniedze devās 2 nedēļu atvaļinājumā, kas beidzās 2. septembrī. Sakarā ar pirmo skolas dienu, viņai bija nepieciešama brīvdiena arī 3. septembrī. Pirms atvaļinājuma izpilddirektore ar domes priekšsēdētāju mutiski sarunāja, ka 3. septembrī izmantos vienu no darba līgumā noteiktajām papildu atvaļinājuma dienām.

Nelda Sniedze atstāja lietvedībā savu iesniegumu par vienu papildu brīvdienu un devās atvaļinājumā. Taču Raimonds Audzers pretēji mutiskai norunai, ar savu rezolūciju uz iesnieguma noraidīja papildu atvaļinājuma piešķiršanu un par to izpilddirektori nepainformēja. Pēc atgriešanās darbā par darba kavējumu 3. septembrī Raimons Audzers izpilddirektorei piemēroja disciplināro sodu.

Morāli ētiskā puse.

Nelda Sniedze (Reģionu alianse) ir strādājusi gan valsts kancelejā, gan citās pašvaldībās ar plašu pieredzi komunikācijā ar priekšniecību un padotajiem. Ja izpilddirektore  būtu paredzējusi domes priekšsēdētāja zemisku rīcību, viņa varēja savu iesniegumu par papildatvaļinājumu adresēt priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Požarnovam (GKL), kas aizvietoja Raimondu Audzeru (Vienotība) viņa ārzemju ceļojuma laikā. Taču izpilddirektore paļāvās uz civillikumā noteikto principu, ka arī mutiska vienošanās ir vienošanās un atvaļinājuma laikā pat nenojauta, ka uz viņas likumīgo tiesību pamata tiks safabricēta disciplinārā lieta.

Domes sēde.

Likums nosaka, ka pašvaldības dome var atcelt domes priekšsēdētāja rīkojumus. Darba likums nosaka, ka darbinieka sūdzība par disciplinārā soda atcelšanu ir jāizskata nedēļas laikā.  Pamatojoties uz šīm likuma normām, izpilddirektore adresēja deputātiem savu iesniegumu un 10. oktobrī tika sasaukta domes ārkārtas sēde. Pēc garām un emocionālām runām notika balsojums. Pēc balsojuma 4 pret 4 ar 3 balsīm atturoties, rīkojums par disciplinārā soda atcelšanu tika noraidīts.

Lai cik interesanti tas nebūtu, bet visi 5 Reģionu alianses deputāti balsojumā par savas partijas biedres iesniegumu vai nu atturējās, vai balsoja pret. Tas liecina tikai par to, ka Baldones novada domē nu jau lēmumi vairs netiek skatīti politiski pēc principa – pozīcija vai opozīcija, bet gan pēc principa, kurš atbalsta zemisku rīcību un kurš ir pret.

Šāds balsojums no vienas puses domes priekšsēdētājam dod pārliecību, ka arī turpmāk var rīkoties līdzīgā veidā un opozīcijā esošā Reģionu alianse palīdzēs viņu piesegt, taču no otras puses nekad nevajag aizmirst, ka šādi balsojumi tā pat vien nenotiek.  Par katru reizi, kad deputāti piesedz priekšsēdētāja pretlikumīgu vai neētisku rīcību, ir tiem kaut kādā veidā jāatmaksā nonākot arvien lielākā atkarībā. Tādēļ šodien opozīcijas deputāti draudzīgi sit Raimondam Audzeram uz pleca un sola atbalstu jebkurā jautājumā, pat upurējot sava partijas biedra godu un cieņu, bet paši klusībā krāj mapītēs kompromatus, kas tiks laisti lietā vajadzīgajā brīdī. Tas arī ir izskaidrojums zemiskas rīcības atbalstīšanai Baldones novada domē.

Andrejs Požarnovs

Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES