Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2018-10-17

Ģenerālprokuratūra nosūtījusi Valsts policijai lietu par Baldones domes priekšsēdētāja dokumentu viltošanas gadījumu


Kā liecina 15. oktobrī  Baldones novada domē saņemtā vēstule no Ģenerālprokuratūras, izmeklēšanas uzsākšanai tā ir pārsūtījusi Valsts policijai lietu par Baldones novada domes priekšsēdētāja Raimonda Audzera (Vienotība) dokumentu viltošanas gadījumu. Lieta pārsūtīta izmeklēšanai saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 371.panta otro daļu un 387. panta pirmo daļu.

Saskaņā ar KNAB rekomendācijām, visām pašvaldībām ir jāizstrādā virkne normatīvo aktu, kas samazinātu korupcijas iespējas pašvaldībās. Viens no šādiem dokumentiem ir “Darbinieku atlases kārtība pašvaldībā”.

Baldones novada dome šos noteikumus pieņēma 28. augustā. Taču septembrī atklājās būtiskas nesakritības starp finanšu komitejā apstiprināto un domes sēdē pieņemto noteikumu redakciju.

Bez domes deputātu balsojuma un bez informācijas, ka domes sēdē ir iekļauts pilnīgi cits noteikumu projekts, starp finanšu komiteju un domes sēdi ir veikti labojumi 7 punktos, būtiski samazinot izpilddirektora pilnvaras un paplašinot domes priekšsēdētāja pilnvaras. Līdz ar to, pieņemtie noteikumi ir nonākuši pretrunā ar likumu “Par pašvaldībām” un pašvaldības nolikumu.

Pēc domes darbinieku dienesta ziņojuma priekšsēdētāja vietniekam Andrejam Požarnovam (Gods kalpot mūsu Latvijai), kas aizvietoja prombūtnē esošo domes priekšsēdētāju, jautājums tika izskatīts attīstības komitejas sēdē un sagatavots lēmuma projekts par pretlikumīgo noteikumu atcelšanu un to apstiprināšanu tādā redakcijā, kādā par to deputāti ir balsojuši finanšu komitejā.

Pēc atgriešanās no ārzemju ceļojuma Baldones domes priekšsēdētājs Raimonds Audzers (Vienotība) izņēma no domes sēdes darba kārtības attīstības komitejas sagatavoto domes lēmuma projektu par pretlikumīgo domes noteikumu atcelšanu.

Priekšlikums par atkārtotu šī lēmuma projekta iekļaušanu 25. septembra domes sēdes darba kārtībā ar Vienotības un opozīcijā esošās Reģionu alianses deputātu balsīm tika noraidīts.

Līdz ar to, šobrīd Baldones novada domē ir spēkā noteikumi “Darbinieku atlases kārtība Baldones novada pašvaldībā”, kas ir pretrunā ar likumu “Par pašvaldībām” un saistošajiem noteikumiem “Baldones novada pašvaldības nolikums”.

Ja pašvaldībā darbojas pretlikumīgi noteikumi un deputāti tos nevar atcelt, likuma “Par pašvaldībām” 28. panta trešā daļa paredz iespēju vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram sasaukt ārkārtas domes sēdi. Tādēļ ministram tika nosūtīts lūgums sasaukt Baldones novada domes ārkārtas sēdi ar vienu darba kārtības jautājumu- pretlikumīgo noteikumu atcelšanu un to apstiprināšanu tādā redakcijā, kādā deputāti par tiem bija balsojuši vēl pirms Raimonda Audzera veiktajiem labojumiem.

Izvērtējot lietas materiālus, VARAM saskatīja nopietnākus pārkāpumus un nosūtīja lietu Ģenerālprokuratūrai, kas tālāk to ir nodevusi Valsts policijai izmeklēšanas uzsākšanai un izlemšanai par  kriminālprocesa uzsākšanu.

Andrejs Požarnovs

Baldones novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

 

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES