Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2018-03-28

Izveidota LSDSP/KDS/GKL politisko partiju apvienība - Apvienība SKG


Trešdien, 28.martā Birojnīcā notika preses konference, kuras laikā partiju “Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija” “Gods kalpot mūsu Latvijai” un “Kristīgi Demokrātiskā Savienība” priekšsēdētāji informēja par jaunas politisko partiju apvienības izveidošanu un parakstīja politisko partiju apvienības dibināšanas līgumu.

Jaunās politisko partiju apvienības pilnais nosaukums ir Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku Partija / Kristīgi Demokrātiskā Savienība / Gods Kalpot Mūsu Latvijai, tās saīsinājums ir Apvienība SKG.

Kā norāda partiju priekšsēdētāji Jānis Dinevičs, Andrejs Požarnovs un Mareks Raups: “Latvijas politiskā situācija vieš arvien lielākas bažas par Latvijas valsts nākotni un tās suverenitāti. Latvijas politikai ir jābūt vērstai uz Latvijas iedzīvotāju interešu aizstāvību un Latvijas kā nacionālas valsts attīstību”.

Apvienības mērķis ir attīstīt Latviju kā nacionālu valsti, kurā svarīgākā loma ir iedzīvotājiem un viņu vajadzībām, kur tiek kopta un saglabāta latviskā kultūrvide, sekmēts tradicionālais dzīves veids ar tam piemītošo uzskatu un vērtību sistēmu, un aizstāvētas kristīgās pamatvērtības.

KDS līderis Mareks Raups preses konferencē uzsvēra, ka pēdējo desmitgažu globālās politikas tektoniskie procesi dāvāja Latvijai neatkarību, taču negarantē veiksmīgu valsts attīstību.

“Neatkarību, kuru mēs tā arī nemācējām izmantot. Deindustrializācija, deagrarizācija, depopulācija... Latvijas neatkarības gados esam zaudējuši vairāk cilvēku, nekā 1. un 2. pasaules karā kopā. Salīdzinot ar tālo 1915 gadu, esam zaudējuši 24 % iedzīvotāju. Notiek izglītības iestāžu, slimnīcu, baznīcu, banku un to filiāļu slēgšana. Vietējo uzņēmumu medības ir neatņemama Latvijas ikdiena vismaz pēdējos 10 gadus. Latvijai nav savas valūtas, kopš pagājušā gada Latvijai nav savu robežu. Nākamais solis varētu būt pakāpeniska valsts institūciju samazināšana, apvienošana, to funkciju deleģēšana Briselei un visbeidzot – likvidācija... Tas nozīmēs Latvijas valstiskuma zaudēšanu”, tā M.Raups iezīmēja sagaidāmo Latvijas valsts attīstību un norādīja, ka nepieciešamas pārmaiņas, kas pamato politiskā spēka iesaistīšanos apvienībā.

LSDSP Priekšsēdētājs Jānis Dinevičs akcentēja, ka tuvojas vēlēšanas un dažādi politiskie spēki apsver iespējas izveidot pēc iespējas pilnīgāku, uz vērtībām balstītu piedāvājumu vēlētājiem. “Jautājums  - uz kādām vērtībām? Mūs bieži pārsteidz šī brīža politiski risinājumi un māc bažas, ka lēmumi netiek pieņemti sabiedrības interesēs, sevišķi domājot par mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem, tiem, kam nepieciešama palīdzība un valsts atbalsts. Nereti jābrīnās, kā politiķi strādā dažu turīgo personu interesēs. Bet zinot, kāda ir risinājumu izstrādātāju vērtību sistēma un ideoloģija, ko citu varēja sagaidīt? Tāpēc pirms vēlēšanām ir svarīgi, lai katrs politiskais spēks dara zināmu savu vērtību sistēmu un prioritātes”.

Kā norāda J.Dinevičs: “Latvijas cilvēks ir tas, par kuru aizmirst, tīksminoties par makroekonomikas izaugsmes tempiem un skaitļu sacensībās ar Igauniju un Lietuvu. Tāpēc par prioritāti apvienība uzskata rūpes par ģimeni, veselību, darbu, mājokli, drošību (arī finansiālu), garīgās izaugsmes iespējām, piederības sajūtu Latvijai. Visvairāk šīs rūpes jājūt cilvēkiem ar maziem ienākumiem!”

A.Požarnovs: “Mūsu neatkarības ienaidnieki neizmanto ieročus. Šodien pietiek ar starptautisko mediju uzbrukumiem, draudiem, šantāžu un sabiedrisko kustību līderu individuālu ierobežošanu. Politiķiem ir jāsaprot, ka akla pakļaušanās starptautiskajām institūcijām apdraud ne tikai sabiedrības labklājību, bet arī drošību un ierasto dzīves kārtību”.

A.Požarnovs arī norādīja, ka lai nosargātu Latviju kā suverēnu un nacionālu valsti, politiķu pienākums ir visus jautājumus izlemt tā, lai tie būtu valsts iedzīvotāju interesēs. Latvijai ir jākļūst konkurētspējīgai salīdzinājumā ar citām valstīm, lai arvien vairāk cilvēku vēlētos to saukt par savu mājvietu. Bez nepieciešamības uzlabot labklājības līmeni, jādomā arī par drošību, izaugsmes iespējām, valsts pārvaldes attieksmi pret saviem iedzīvotājiem, etnisko, reliģisko un cita veida konfliktu izskaušanu.

Noslēdzot savu uzrunu GKL vadītājs Andrejs Požarnovs uzsvēra, ka partnerus vieno rūpes un satraukums par Latvijas valsts nākotni un tās suverenitāti. A.Požarnovs: “Iestājoties Eiropas Savienībā, mums tika solīts, ka Brisele par mums parūpēsies, taču patiesībā notiekošie procesi valstī ir ļoti satraucoši. Mēs esam pazaudējuši daudzas tautsaimniecības nozares, turklāt liela daļa palikušo tautsaimniecības nozaru uzņēmumu ir nonākuši daļējā vai pilnīgā ārvalstu uzņēmumu kontrolē. Ir aizliegts runāt par to, ka Brisele pamazām pārņem Eiropas valstu suverēnās tiesības, un ka Briselē top plāni izveidot Eiropas Savienotās Valstis, ir aizliegts runāt par to, ka Briseles mērķis ir pārveidot Eiropas reliģiskās un kultūras nostādnes, mainīt valstu etnisko sastāvu, tādējādi iznīcinot nacionālās valstis. Šie mērķi tiek īstenoti ar izsmalcinātu bēgļu politiku, dažādu reliģiju pretnostatījumu, sabiedrības šķelšanu starp dažādām minoritāšu grupām, cilvēku tiesību vispārināšanu pār ģimenes, sabiedrības un valsts tiesībām”.

Konferences laikā tika iezīmētas būtiskākās tēmas, kuras tiks iekļautas apvienības programmā arī uz Saeimas vēlēšanām. Starp tām tika minēti priekšlikumi par valsts pārvaldes domāšanas maiņas nepieciešamību, ko varētu risināt rotācijas principam pakļaujot augstākās valsts amatpersonas un iesaistot valsts pārvaldē jaunus un izglītotus speciālistus. Visiem augstākajiem amatiem, tajā skaitā arī Saeimas deputātiem būtu jānosaka tāds pats amata termiņa ierobežojums kā valsts prezidentam - ne vairāk kā 2 termiņus pēc kārtas.

Tā pat tika prezentēti piedāvājumi Latvijas ekonomikas starptautiskajai konkurētspējas attīstīšanai un izglītība sistēmas izmaiņām. Visi apvienības dibinātāju pārstāvji bija vienisprātis, ka lai jaunieši un ģimenes nepamestu Latviju, mazāk svarīga ir valsts ieņēmumu dienesta apmierinātība un valsts makroekonomikas rādītāji, bet daudz nozīmīgāka ir darba ņēmēju labklājība un sociālās garantijas.

Politisko partiju apvienība tiek veidota uz partiju savstarpēji tuvo ideoloģisko platformu pamata ilgtermiņa politisko mērķu sasniegšanai. Apvienības SKG augstākā lēmējinstitūcija ir pārstāvju sapulce, kurā, atbilstoši statūtiem iekļauti apvienību veidojošo partiju priekšsēdētāji Jānis Dinevičs, Andrejs Požarnovs un Mareks Raups. Apvienības valdē darbosies Armands Agrums, Aivars Grigulis, Margarita Krauča, Mārcis Pūķis, Jānis Sokolovs un Aivars Timofejevs.

Partiju apvienību veidojošās partijas kopā apvieno vairāk kā 1500 biedru un šobrīd norit sarunas ar citām politiskām un sabiedriskām organizācijām par iesaistīšanos partiju apvienības darbā. Tiek prognozēts, ka Apvienībai SKG kopīgam startam Saeimas vēlēšanās pievienosies vēl vairāki sadarbības partneri.

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES