Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2016-10-19

Likuma projektu “Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likums” Saeima skatīs 2017. gada janvārī.


Ar dažādiem pārsteigumiem un sarežģījumiem esam veiksmīgi beiguši kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanas kampaņu par likuma projektu “Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likums”. Janvārī likuma izskatīšanu uzsāks Saeimas Sociālo un darba lietu komisija.

Sirsnīgs paldies jāsaka aktīvistiem dažādu pašvaldības policijas struktūrvienībās, to domubiedriem un atbalstītājiem, kas organizēja atbalstu iniciatīvai un atsūtīja uz mūsu biroju simtiem parakstītu iesniegumu. Elektroniskā parakstu vākšana portālā “ManaBalss” apliecināja, ka tā nav tik efektīva, kā rakstiskā. Elektroniski izdevās savākt tikai nedaudz vairāk kā vienu piekto daļu no visiem nepieciešamajiem parakstiem.

Kopējais iesniegto parakstu skaits Saeimā par minēto likuma projektu par 918 pārsniedza likumā noteikto 10000 prasību.

Tad nāca milzīgais pārsteigums, ko mums sagādāja Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Tā izbrāķēja 1400 parakstus. Par iemeslu tika minēta gan nepilnīga informācija iesniegumos, gan neprecīzi norādīti personas kodi, gan parakstu atkārtošanās. Kad aprunājāmies ar PMLP atbildīgajiem darbiniekiem, izrādījās, ka arī datuma iztrūkumu uz iesnieguma tie novērtēja kā nepilnīgu informāciju uz kā pamata iesniegums tika novērtēts kā nederīgs. Taču Saeimas kārtības rullis tādu prasību neparedz. Likumā ir precīzi noteikts, ka uz iesnieguma ir skaidri jābūt salasāmam vārdam, uzvārdam un personas kodam. Nekādas citas prasības- ne datuma, ne deklarētās dzīves vietas, ne telefona numura vai e-pasta adreses iztrūkums nedrīkst būt par ieganstu paraksta atzīšanai par nederīgu.

Šo jautājumu apspriedām ar Saeimas deputātiem un juristiem, kas atzina PMLP pieeju par nepamatotu. Mēs piedāvājām paši izrevidēt visus iesniegumus un pierādīt, ka kopējais kolektīvā iesnieguma derīgo parakstu skaits pārsniedz likumā prasīto, kā arī iesniegt papildus vēl vairākus simtus iesniegumu.

Taču Saeimas deputāti izrādīja atsaucību pret mūsu iesniegumu un uzsāka tā skatīšanu bez liekas birokrātijas.

Saeimas Mandātu un iesniegumu komisija izvērtēja mūsu sagatavotā kolektīvā iesnieguma atbilstību Satversmei un likumu prasībām, kā arī izskatīja jautājumu par parakstu skaita atbilstību Saeimas kārtības rullim un mūsu domstarpības par nepamatoti noraidītajiem parakstiem. Rezultātā tika pieņemts lēmums pārsūtīt likuma projektu Sociālo un darba lietu komisijai, kur jau notiks likuma projekta izskatīšana pēc būtības.

Šobrīd Sociālā komisija ir pieprasījusi atzinumus no ministrijām, kā arī gaida Lielo pilsētu asociācijas un citu sociālo partneru atzinumus. Kad tie tiks saņemti, likumu sāks skatīt lai turpmāk lemtu par tā virzību uz Saeimas plenārsēdi pieņemšanai pirmajā lasījumā.

Ir sagaidāms, ka par šo likuma projektu būs pamatīga šķēpu laušana finansēšanas jautājuma dēļ. Tas ir pats galvenais valdības un pašvaldību strīdus akmens. Ja pašvaldības būtu gatavas finansēt izdienas pensijas pašvaldību policistiem no saviem līdzekļiem, tad valsts pārstāvji aci nepamirkšķinot tam piekristu un likums ātri tiktu pieņemts visos trijos lasījumos. Taču pašvaldības policija pilda likumā par policiju noteiktās funkcijas. Ja visām pārējām struktūrām izdienas pensijas maksā no valsts budžeta, tad par to pašu darbu pašvaldības policistiem maksāt izdienas pensijas no pašvaldību budžeta nav taisnīgi ne pret pašvaldībām, ne pret citiem tās iedzīvotājiem, kas sagaida, lai pašvaldības savus līdzekļus lieto savu autonomo funkciju finansēšanai. Šajā jautājumā Lielo pilsētu asociācijas pārstāvju viedoklis ir kategorisks un tie nav ar mieru uzņemties papildus izdevumus.

Kā tieši virzīsies šī jautājuma izskatīšana, vairāk informācijas būs janvārī, pēc pirmās Sociālo un darba lietu komisijas sēdes. Tad arī informēsim par iesnieguma turpmākās virzības gaitu.

 

Andrejs Požarnovs

Partijas “Gods kalpot mūsu Latvijai”

priekšsēdētājs.

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES