Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2015-06-05

Parakstu vākšana par izdienas pensiju noteikšanu arī pašvaldības policistiem

Bildes autors: https://manabalss.lv/par-izdienas-pensiju-noteiksanu-ari-pasvaldibas-policistiem/show

Pievienotie faili:

Kopš 1998.gada Latvijā ir ieviesta izdienas pensiju sistēma. Valsts piešķir un izmaksā izdienas pensijas - militārpersonām, iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, prokuroriem, Satversmes aizsardzības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, valsts un pašvaldību profesionālo orķestru, koru, oncertorganizāciju, teātru un cirka māksliniekiem, diplomātiem, tiesnešiem un Informācijas analīzes dienesta amatpersonām.

Likums „Par policiju” uzskaita policijas struktūrvienības un nosaka to tiesības, pienākumus un citus jautājumus. Citu starpā ir minēta arī pašvaldības policija. Šobrīd pašvaldības policijas darbinieki veic likumā „Par policiju” noteiktos pienākumus, kas ir līdzvērtīgi Valsts policijas Kārtības policijas veicamajiem pienākumiem, bet pašvaldības policijas darbiniekiem nav tiesības pēc noteikta vecuma sasniegšanas, pretendēt uz izdienas pensijas saņemšanu kā tas ir paredzēts Valsts policijas kārtības policijas darbiniekiem.

Biedrība „Gods kalpot Latvijai” uzskata, ka nav godīgi vienas profesijas pārstāvju sociālās garantijas šķirot pēc principa- vai darbinieks strādā pašvaldībā, vai valsts iestādē. Tādā veidā tiek pārkāpts Valsts pārvaldes likuma 6. pantā noteiktais Valsts pārvaldes vienotības princips- 

„6.pants. Valsts pārvalde ir organizēta vienotā hierarhiskā sistēmā. Neviena iestāde vai pārvaldes amatpersona nevar atrasties ārpus šīs sistēmas.”

Esošā kārtība apliecina valdošo partiju divkosīgo pieeju attiecībā pret pašvaldībām:

 • kad lemj par pašvaldību iestāžu pienākumiem, tad likumā  „Par policiju” citu drošības iestāžu starpā uzskaita arī pašvaldības policiju un tai nosaka tādas pašas funkcijas, kā Valsts policijas Kārtības policijai;
 • taču, kad izskata jautājumu par sociālajām garantijām, tad pašvaldības policisti vairs netiek uzskatīti par līdzvērtīgiem Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem, militārpersonām, prokuroriem, tiesnešiem, diplomātiem, SAB, KNAB un Informācijas analīzes dienesta amatpersonām.

Biedrība „Gods kalpot Latvijai” uzskata, ka par vienādu darbu ir jānosaka vienādas sociālās garantijas. Šis princips ir jāattiecina gan uz tiesībsargājošo iestāžu darbiniekiem, gan uz citās nozarēs strādājošiem.

Iesniedzot iniciatīvu portālā Manabalss.lv, biedrība „Gods kalpot Latvijai” vēlas panākt vienlīdzīgu attieksmi pret pašvaldību policistiem, lai arī viņiem, līdzīgi kā valsts policijas darbiniekiem, tiek piešķirtas un izmaksātas izdienas pensijas.

Biedrība „Gods kalpot Latvijai”  aicina iedzīvotājus parakstīties par izstrādāto Pašvaldības policijas amatpersonu izdienas pensiju likuma projektu. Tajā ir noteikta kārtība izdienas pensiju piešķiršanā, aprēķināšanā un izmaksā. Šim regulējumam jābūt līdzvērtīgam gan Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, gan arī pašvaldības policijas amatpersonām. Izdienas pensijas piedāvājam izmaksāt no valsts pamatbudžeta dotācijas, kas arī šobrīd paredzēta šim mērķim.

Kad tiks savākti 10000 paraksti, tad likuma projektu kopā ar savāktajiem parakstiem iesniegsim  Saeimā un aicināsim deputātus to  pieņemt.

Nosakot izdienas pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību pašvaldības policistiem, sabiedrībaibūs būtiski ieguvumi:

 • 1. Tiks novērsta nevienlīdzība un ieviesta vienāda pieeja policistiem neatkarīgi no pakļautības formas;

 • 2. Tiks iedzīvināts Valsts pārvaldes likuma 6. pantā noteiktais Valsts pārvaldes vienotības princips;

 • 3. Tiks radīta papildus iespēja pašvaldības policijas darbā iesaistīt augsti profesionālus speciālistus;

 • 4. Tiks paaugstināta pašvaldības policijas darba kapacitāte;

 • 5. Tiks nodrošināti iztikas līdzekļi tiem bijušajiem pašvaldības policistiem, kas veselības apsvērumu dēļ nevar turpināt strādāt policijā līdz vecuma pensijas sasniegšanai;

 • 6. Tiks radīta iespēja vienotā sistēmā uzskaitīt izdienas stāžu un saņemt likumā noteiktās izdienas pensijas tām militārpersonām, Iekšlietu ministrijas sistēmas darbiniekiem ar speciālajām dienesta pakāpēm, prokuroriem, Satversmes aizsardzības biroja, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, kas pēc vairāku gadu darba būs izvēlējušies pāriet darbā pašvaldības policijā;

 • 7. Sabiedrība kopumā iegūs lielāku drošības sajūtu, mazināsies pārkāpumu skaits,  jo arī pašvaldības policijā strādās labākie savas jomas profesionāļi.

NOBALSO: https://manabalss.lv/par-izdienas-pensiju-noteiksanu-ari-pasvaldibas-policistiem/show

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

  Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES