Partija Gods kalpot mūsu Latvijai
LV RU
Partija Gods kalpot mūsu Latvijai

2017-11-22

Partijas “Gods kalpot mūsu Latvijai” un “Kristīgi Demokrātiskā Savienība” apvieno spēkus un iestājas PRET Stambulas konvencijas ratifikāciju


Trešdien, 22.novembrī Mazajā Ģildē partiju “Gods kalpot mūsu Latvijai” un “Kristīgi Demokrātiskā Savienība” priekšsēdētāji parakstīja kopīgo aicinājumu Latvijas Republikas 12. Saeimas deputātiem, aicinot tos balsot pret Stambulas konvencijas ratifikāciju Latvijā.

Partiju kopīgi izstrādātā aicinājuma galvenais mērķis ir informēt un izglītot sabiedrību un tautas kalpus par Stambulas konvencijā iekļauto jautājumu patieso būtību un to degradējošo ietekmi uz Latvijas sabiedrības nākotni.

Partijas “Gods kalpot mūsu Latvijai” priekšsēdētājs Andrejs Požarnovs uzrunā klātesošajiem skaidroja: “Stambulas konvencija jeb likumprojekts „Par Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu“ pēc sava satura aptver no nosaukuma pavisam atšķirīgu jautājumu loku. Šis ir viens no kārtējiem mēģinājumiem uzspiest mūsu valstij svešu ideoloģiju, dzīves stilu un morāles normas, kas ilgtermiņā apdraudēs mūsu ģimenes. ”

Atsaucoties uz Tieslietu ministrijas atzinumu, politiķi norādīja, ka Stambulas konvencija nav vērtējama viennozīmīgi. Kā būtiskākie pretrunu aspekti, tika minēti:

  • Stambulas konvencija ir pirmais starptautiskais līgums, kurā ietverta “gender” definīcija sociālās teorijas izpratnē.
  • Konvencija uzliek valstīm pienākumu atteikties no diskriminācijas ne tikai uz dzimuma pamata, bet arī uz “gender” jeb sociālā dzimuma (dzimtes) pamata,kas paredz, ka Latvijai agri vai vēlu būs nepieciešams sākt interpretēt Satversmi, kā arī Civillikumu “gender” sociālās teorijas gaismā. Nākotnē tas nozīmē viendzimuma laulību atļaušanu.
  • Stambulas konvencija klaji ignorē gan Satversmē, gan starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos garantētās vecāku tiesības bērnu izglītībā. Turklāt netiek ņemta vērā arī vecāku reliģijas brīvība, kas ir nesaraujami saistīta ar tiesībām izglītot savus bērnus saskaņā ar vecāku reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem.

Mareks Raups, partijas “Kristīgi Demokrātiskā Savienība” priekšsēdētājs konvenciju salīdzināja ar slēptām briesmām: “Šī konvencija, traģikomiskā kārtā, atgādina ļaundari, kurš, maskējoties aiz skaistām frāzēm ievilina upuri - mūsu Latvijas valsti, tiesiskā slazdā, un tad, izmantojot upura neaizsargātību, nežēlīgi iznīcina to.”

“Mēs esam pret tā saucamā “sociālā dzimuma jeb gender” jēdziena ievazāšanu un leģimitizāciju Latvijas likumdošanā. Mēs esam pret šīs ideoloģijas mācīšanu Latvijas bērnudārzos, skolas, augstskolās un citās mācību iestādēs. Mēs esam pret trešā dzimuma – transpersonu ievazāšanu mūsu Latvijā”, galvenos argumentus raksturoja M.Raups.

Tikšanās noslēgumā A.Požarnovs uzsvēra: ” Vardarbība pret jebkuru personu ir nosodāma. Lielākā daļa konvencijas prasību Latvijā jau ir izpildītas. Darbu pie citu rekomendāciju ieviešanas Latvijas valsts turpina patstāvīgi, arī nepievienojoties šai konvencijai. Lai mazinātu vardarbību sabiedrībā, aicinām cīnīties ar tās patiesajiem iemesliem – cilvēku netikumiem, kļūdām un vājībām. Tas panākams, stiprinot un aizsargājot ģimenes, kā sabiedrības pamatu, ceļot labklājības līmeni katrā ģimenē, akcentējot tēva un mātes lomu un veicinot tikumisko audzināšanu, apkarojot alkoholismu un citus sabiedrības netikumus.”

Parakstot kopīgi sagatavoto dokumentu, partiju pārstāvji aicina Latvijas valdību sniegt sabiedrībai patiesu informāciju par iespējamām likumu, morāles normu, tradīciju un personu tiesību izmaiņām Latvijā Stambulas konvencijas ratificēšanas gadījumā un informēt par konvencijas ratifikācijas likumprojekta virzību, kā arī aicina citus politiskos spēkus pievienoties un stiprināt Latvijas valsts pamatvērtību aizsardzību.

 


Dalīties


Citi JaunumiLasīt visus

    Atvainojamies, pašlaik ziņu sadaļa nedarbojās!!!
PIEVIENOJIES